Amacı ve Hedefleri

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın amacı, “bilim, sanat  ve kültür konularında faaliyetlerde bulunmak,evrensel ve ulusal bilim, sanat ve kültüre katkıda bulunmak suretiyle ülkemizin bilim,sanat ve kültür alanında  gelişmesine yardımcı olmak ve Attilâ İlhan’ın sanatının, eserlerinin ve fikirlerinin gelecek kuşaklara yaygın bir biçimde aktarılması için çaba sarf etmek” olacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için:

gibi çalışmalar vakfın faaliyetleri cümlesinden” olacaktır.