Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

Amacı ve Hedefleri

Amacı ve Hedefleri

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı’nın amacı, “bilim, sanat  ve kültür konularında faaliyetlerde bulunmak,evrensel ve ulusal bilim, sanat ve kültüre katkıda bulunmak suretiyle ülkemizin bilim,sanat ve kültür alanında  gelişmesine yardımcı olmak ve Attilâ İlhan’ın sanatının, eserlerinin ve fikirlerinin gelecek kuşaklara yaygın bir biçimde aktarılması için çaba sarf etmek” olacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için:

  • “Bilim (fen ve sosyal bilimler), sanat ve genel kültür alanlarında etkinliklerde bulunmak
  • Araştırmalar yapmak,
  • Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile okullar, yurtlar, kurslar, kütüphaneler,  konservaturlar gibi eğitim ve öğretim kurum ve kuruluşlarını açmak ve işletmek,kurulu olanlara katkıda bulunmak,
  • Edebiyat (şiir,roman,öykü), Müzik (Türk ve klasik batı müziği), mimari ve diğer sanat dalları ile fen ve sosyal bilimler alanlarında ödüller vermek, ödüllü müsabakalar düzenlemek, yayınlarda bulunmak, yapılan veya yapılacak olan yayınlara mali destek vermek, sergiler ,müzeler açmak, açılmış veya açılacak olanlara katkıda bulunmak,
  • Fikir,sanat,edebiyat alanında  basılı , digital yayınlarda bulunmak,internet siteleri açmak,
  • Öğrencileri edebiyat ve fikir çalışma ve denemelerine,bilimsel araştırmalara  özendirmek amacıyla ödüller, başarılı olanlara burslar vermek, yetenekli, başarılı, yoksul öğrencilere yardımda bulunmak Yayın araçları ile Türk Milli Eğitim, öğretim ve kültürüne yararlı olmak,
  • Yüksek öğrenim yapan başarılı ve ihtiyaç sahibi  gençlere burs vermek ve sair şekilde yardımda bulunmak, keza fen ve sosyal bilimler ile ülkemiz edebiyat ve sanat tarihi konularında lisans üstü master ve doktora yapmakta olan başarılı öğrencilere burs vermek ve sair şekilde yardımcı olmak,
  • Bilim,sanat ve genel kültür alanında faaliyet gösteren resmi ve diğer özel kurum ve kuruluşlara yardım etmek,

gibi çalışmalar vakfın faaliyetleri cümlesinden” olacaktır.