“…´Türkistan´ Deyince, Başlayan ´Film´!..”

( Çağrışım/1. ”…gazetesine göre, ifâdesi ve önemi değişen, başlıklar atılmıştı; özeti şudur: ”Doğu Türkistan Hükümeti Kuruldu!” ; gazetenin ‘ulusal’ ya da ‘küresel’ oluşuna göre, cümlenin başına bir kelime daha ekleniyor; ‘ulusal’ sa, ‘Kukla’ kelimesi, ‘küresel’ se, ‘Sürgünde’ kelimesi. Bu kadarı …

“…´Zil Takıp Oynayanlar´, İşte Onlar!…”

(Çağrışım/ 1. ”…hayli büyük vitrinleri gösterişli, bir mağazadayız; süslü püslü, Musevi tezgâhtar ‘matmazel’; bilmem hangi kumaşı satmaya uğraşıyor; Perihan Hanım (annem), kuşkulu bir ifâdeyle sordu: ”- … ‘Avrupa’ mı bu kumaş? ”O tarihte, henüz küçük bir çocuktum; olay, -daha doğrusu …

“…´Takke´ Düştü, ´Kel´ Göründü!..”

Açık İstihbarat/1. Türkiye ‘nin AB ‘ye katılması hakkında, Vatikan ‘Dinsel Öğretiler Kurulu Başkanı’ Kardinal Ratzinger ‘in düşüncesi şöyledir: ”…Avrupa Birliği’nin temeli Hıristiyanlıktır; bu bakımdan, Türkiye’nin Avrupa’ya katılması, vahim bir hata olacaktır; zira Türkiye, tarihî bağlamda olduğu kadar, kültürel bağlamda da; …

“…Türk Halkı, ´Uyumuyor´!..”

( Tesbit/1. …işin erbabı, -hele muhayyelesi yeterince geniş, kültürü zengin olursa – Avrupa ‘lının ‘Türkiye Raporu’ nu, çarpıcı benzetmelerle, daha açık anlatıyor; mutlaka dikkatinizi çekmiştir, Alpaslan Işıklı bir değil, iki önemli ‘tesbit’ yapıyordu: ”…a/ (AB Raporu’nda) lüks arabaların, içerden dışarıyı …

“…Kültür zemin ile mütenasiptir!”

… ha, bir de o lâf! Denilmek isteniyor ki, Gâzi ‘nin ısrarla ‘muasırlaşmak’ tan bahsettiğine, bununla ‘Çağdaşlaşma’ yı kastettiğine bakmayınız; aslında onun söylediği ‘Garplılaşmak’, yâni ‘Batılılaşmak’ tı; zaten, yaptığı da odur! Gerçekte bu, bir ‘son dakika’ savunması; yarım yüzyıldan fazla …

“…´İnkılâp´ Tek, Anti/ Emperyalist, Ulusal ve Demokratiktir…”

…peki o münasebetle, ne demişim, şunu mu? ”…Anadolu İhtilâli ‘kadrosu’nun, bana sorarsanız, en vahim ve tehlikeli çelişkisi şudur: Batı’yı giyimde, kuşamda, sofrada (yaşamakta) taklit etmeyi, ‘medeni olmak’ sanıyor; bu taklit eğilimini Anadolu’ya, ‘bizzat’ Batılıların soktuğunu unutuyordu…” (Cumhuriyet, 18 Ekim 2004) …

“…Gâzi´nin ´İki Eli Yakalarındadır´!..”

…o yaygın yanlış, gün geçtikçe, galiba anlaşılıyor: xx. yy ‘ın ikinci yarısında, aklı eren ermeyen, Türkiye ‘de ‘Batılılaşma’ nın Cumhuriyet ‘le (Gâzi ile) başladığını; üstelik bunun, ‘iyi bir şey olduğunu’ düşünürdü. Hâlâ, böyle düşünenlerimiz vardır. Oysa Önasya’da Batılılaşma, Osmanlı’nın Tanzimat …

“…´İş´, Bu Kadarla Kalırsa, ´İyi´!..”

27 Mayıs ‘darbesi’, Türkiye Radyoları’nın mikrofonlarından; Albay Alparslan Türkeş ‘in ‘davudi’ sesiyle, bütün dünyaya neyi ilan ediyordu, bilin bakalım: ‘Hareket’ in, ‘NATO’ya ve CENTO ‘ya bağlı olduğunu!’. Bu söylediğimi, eskiler mahzun bir tebessüm ile hatırlayacak; eminim ki yeniler, merakla soracaktır; …

“…Âlem Gider Mersin´e!..”

Yoksa duymuş muydunuz? Doğrusu, pek sanmıyorum: Trabzon ve havâlisinde yaşıyorsanız, belki! ‘Ulusal Kanal’ ı dinliyordum; Doğu Karadeniz Ticaret Odası Başkanı vermiş veriştirmiş! İran, Gürcistan, Rusya ve Asya Türk Cumhuriyetleri üzerinden, Avrasya ‘da bunca ticâret imkânı varken; kör değneğini bellemiş gibi, …

“…İşçiler, AB´yi Artık Öğrenin!..”

…ayıp mı yâni? O sözü bana, Maison de la Pensee Française ‘de, ‘partili’ bir dostun söylediğini, gayet iyi hatırlıyorum da; o dost kimdi, kimin nesiydi, aklıma katiyyen gelmiyor: muhtemelen kış, belki Noel Yortusu , belki orada yapılan mutad toplantılardan biri; …