“…Yalnız ´Yunanistan´ mı Acaba?..”

(Tesbit/9. ”… Acaba kimin haberi var? Gâzi Mustafa Kemal Paşa , daha 1923 ‘de; Fener Rum Patrikhanesi ‘nin mâhiyeti ve faâliyeti hakkında, kehânet sayılabilecek şu satırları, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazmıştı: ”… Patrikhane bir fesat ve hıyânet ocağıdır! Bir fesat ve …

“…Kim Bu Zat?…”

Sizce, kim bu zat: Daha o zaman, -yâni 70’li yıllarda- kitabı alır almaz çıkardığım, bu ‘kişilik özellikleri’ dökümünü, hangi dikkatli dost, ya da yazar yapmış olabilir? ”…boyu 1.74 idi, daha uzun görünürdü; kilosu 74 ile 76 arasında değişirdi. Sabahları kahvaltı …

“…Gâzi´nin, ´Büyük Ortadoğu Projesi´ (BOP)?..”

(…kör gördü, sağır işitti. ABD hanidir, binbir bahane uydurarak, -gerçekte çoğu Devlet-i Aliyye ‘nin eski ‘vilayetleri’ olan- Ortadoğu ülkelerine el koymanın yollarını deniyor: Afganistan, Irak derken, gündeme İran getirildi; ortaya ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ (BOP) diye, stratejik bir tasarı çıkarıldı; Türkiye …

“…Önce ´Diplomasi´, Olmazsa ´Askerle´!..”

”…Sözde hepimiz ‘Devrim Tarihi’ okuduk, öyle mi? Güldürmeyin beni! Gâzi ‘nin Kerkük ve Musul bahsinde, Lausanne ‘da nasıl inatla direndiğini, kim biliyor? ‘Musul Meselesi’ , daha sonra toplanacak olan ‘Haliç Konferansı’ nda (1924) ele alınacak, yine bir sonuca bağlanamayacaktır. Sebebi …

“…O Gün, ´Mutlaka´ Gelecektir!..”

(…bunları Hasan ‘la (Tanrıkut) uzun zaman tartışmışızdır. Osmanbey ‘deki (Şişli) apartmanın, arka bahçeye bakan odası; o, müsveddeleri ve kitap öbekleri arasında, kayıp; bense, aralıksız ürettiğim, soru işaretleri arasında ‘efendim İttihatçılar, Kayzer Wilhelm’in, bir derkenarında belirttiği gibi, ‘Berlin’in adamları’ mıydılar; yoksa, …

“…´O´nun ´Karakteri, Hürriyet ve İstiklâl´di!…”

(… ne yalan söylemeli, Hariciye ‘mizin sonradan yaptıklarını düşünüp; Gâzi ‘nin, ‘Hatay Meselesi’ ndeki davranışıyla karşılaştırınca, insan ‘hicâbından’ yerin dibine geçiyor: Bir onun, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı Genelkurmay Başkanlarını iki yanına oturtup, Fransa Büyükelçisi’ne, ‘Büyük Ortadoğu’ nun ‘en güçlüsü’ …

“…Benzetmek Gibi Olmasın!..”

(…merak ediyorum, acaba aranızdan hatırlayanlar çıkacak mı? Daha önceki ‘söyleşi’ lerimizin birinde -belki birkaçında- bu ‘durumu’ ele almış; olayın bana verdiği heyecanı, sizinle paylaşmaya çalışmıştım….) Gâzi’nin ‘inkılapçılığı’!.. (Belge/6. ”…daha o zaman, Gâzi ‘nin ‘Başvekil’ İsmet Paşa ‘yla, ciddi ihtilâfları olmuştu: …

“…Şecaat Arz Ederken!..”

(… Allah saklamış! Meğer, ne büyük bir tehlike içindeymişiz; hassaten, yarım yüzyıl evvel, o karanlık 50 ‘li, 60’lı, 70’li yıllarda; ‘kökü dışardaki Sol’, ülkemizi ele geçirmek üzereymiş; eksik olmasın, dünyanın öteki ucundaki ‘dostumuz ve müttefikimiz’ -hele onun, sinek sektirmez istihbaratı-; …

“…Dillerinin Altındaki Bakla…”

…Washington ‘ın, Bush Jr. Ve ‘takımı’ yla beraber; hangi türden bir egemenlik, nasıl bir yönetim mantığına geçtiğini, anlamak mı istiyorsunuz? O ‘takımı’ ın en muteber, en ‘nüfuzlu’ yıldızlarından Bayan Condeleezza Rice ‘ın; daha Sovyetler ‘in henüz dağıldığı sıralarda, ne cevher …

“…Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!..”

(… ‘Avrupa Birliği’ patırtısının, arkasında bıraktığı; benim açımdan bakarsanız, bir başyazıdan birkaç satır; şehirlerarası bir telefon muhaveresinden, aklımda kalan birkaç cümle! O kadar mı önemsizdi? Hayır, tam tersine; o kadar önemli! Başyazı, Cumhuriyet ‘in başyazısı; tesbiti de şudur: (Tesbit/1. ”… …