“…Önce ´Diplomasi´, Olmazsa ´Askerle´!..”

”…Sözde hepimiz ‘Devrim Tarihi’ okuduk, öyle mi? Güldürmeyin beni! Gâzi ‘nin Kerkük ve Musul bahsinde, Lausanne ‘da nasıl inatla direndiğini, kim biliyor? ‘Musul Meselesi’ , daha sonra toplanacak olan ‘Haliç Konferansı’ nda (1924) ele alınacak, yine bir sonuca bağlanamayacaktır. Sebebi …

“…O Gün, ´Mutlaka´ Gelecektir!..”

(…bunları Hasan ‘la (Tanrıkut) uzun zaman tartışmışızdır. Osmanbey ‘deki (Şişli) apartmanın, arka bahçeye bakan odası; o, müsveddeleri ve kitap öbekleri arasında, kayıp; bense, aralıksız ürettiğim, soru işaretleri arasında ‘efendim İttihatçılar, Kayzer Wilhelm’in, bir derkenarında belirttiği gibi, ‘Berlin’in adamları’ mıydılar; yoksa, …

“…´O´nun ´Karakteri, Hürriyet ve İstiklâl´di!…”

(… ne yalan söylemeli, Hariciye ‘mizin sonradan yaptıklarını düşünüp; Gâzi ‘nin, ‘Hatay Meselesi’ ndeki davranışıyla karşılaştırınca, insan ‘hicâbından’ yerin dibine geçiyor: Bir onun, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı Genelkurmay Başkanlarını iki yanına oturtup, Fransa Büyükelçisi’ne, ‘Büyük Ortadoğu’ nun ‘en güçlüsü’ …

“…Benzetmek Gibi Olmasın!..”

(…merak ediyorum, acaba aranızdan hatırlayanlar çıkacak mı? Daha önceki ‘söyleşi’ lerimizin birinde -belki birkaçında- bu ‘durumu’ ele almış; olayın bana verdiği heyecanı, sizinle paylaşmaya çalışmıştım….) Gâzi’nin ‘inkılapçılığı’!.. (Belge/6. ”…daha o zaman, Gâzi ‘nin ‘Başvekil’ İsmet Paşa ‘yla, ciddi ihtilâfları olmuştu: …

“…Şecaat Arz Ederken!..”

(… Allah saklamış! Meğer, ne büyük bir tehlike içindeymişiz; hassaten, yarım yüzyıl evvel, o karanlık 50 ‘li, 60’lı, 70’li yıllarda; ‘kökü dışardaki Sol’, ülkemizi ele geçirmek üzereymiş; eksik olmasın, dünyanın öteki ucundaki ‘dostumuz ve müttefikimiz’ -hele onun, sinek sektirmez istihbaratı-; …

“…Dillerinin Altındaki Bakla…”

…Washington ‘ın, Bush Jr. Ve ‘takımı’ yla beraber; hangi türden bir egemenlik, nasıl bir yönetim mantığına geçtiğini, anlamak mı istiyorsunuz? O ‘takımı’ ın en muteber, en ‘nüfuzlu’ yıldızlarından Bayan Condeleezza Rice ‘ın; daha Sovyetler ‘in henüz dağıldığı sıralarda, ne cevher …

“…Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!..”

(… ‘Avrupa Birliği’ patırtısının, arkasında bıraktığı; benim açımdan bakarsanız, bir başyazıdan birkaç satır; şehirlerarası bir telefon muhaveresinden, aklımda kalan birkaç cümle! O kadar mı önemsizdi? Hayır, tam tersine; o kadar önemli! Başyazı, Cumhuriyet ‘in başyazısı; tesbiti de şudur: (Tesbit/1. ”… …

“…´Kültürsüzleşme´ Nedir?!.”

(Bu yazı ‘hileli’ , haber vermedi demeyin!) ”…İki temel ‘ırkçı’ düşünce…” ”…’Kültürsüzleşme’ bir grubun, diğer bir kültürle ilişkisi sonucu, kendi kültürünü değiştirmesi; hatta bütünüyle kaybetmesi olayıdır. Azgelişmiş ülkelerin şehir ekonomileri, hayat biçimleri bakımından, ülkenin geri kalan kısmına yabancıdırlar. Batılılar, film, …

“…İngiltere, Yunanistan´ı Sattı mı?…”

Çağrışım/3. ”…70 ‘li yıllarda olduğu kesin, ama tarihini aynı kesinlikle söyleyemem; Niyazi Ağbiy ‘le (Berkes) konuştuğumuza göre, yaz olmalı; çünkü o Kanada ‘dan Ankara ‘ya, ancak yaz tatillerinde gelebiliyor; Bilgi Yayınevi ‘nin o tarihte Tunalıhilmi ‘deki ofisinde, bir akşam üstü, …