“…Şecaat Arz Ederken!..”

(… Allah saklamış! Meğer, ne büyük bir tehlike içindeymişiz; hassaten, yarım yüzyıl evvel, o karanlık 50 ‘li, 60’lı, 70’li yıllarda; ‘kökü dışardaki Sol’, ülkemizi ele geçirmek üzereymiş; eksik olmasın, dünyanın öteki ucundaki ‘dostumuz ve müttefikimiz’ -hele onun, sinek sektirmez istihbaratı-; …

“…Dillerinin Altındaki Bakla…”

…Washington ‘ın, Bush Jr. Ve ‘takımı’ yla beraber; hangi türden bir egemenlik, nasıl bir yönetim mantığına geçtiğini, anlamak mı istiyorsunuz? O ‘takımı’ ın en muteber, en ‘nüfuzlu’ yıldızlarından Bayan Condeleezza Rice ‘ın; daha Sovyetler ‘in henüz dağıldığı sıralarda, ne cevher …

“…Sıfıra Sıfır, Elde Var Sıfır!..”

(… ‘Avrupa Birliği’ patırtısının, arkasında bıraktığı; benim açımdan bakarsanız, bir başyazıdan birkaç satır; şehirlerarası bir telefon muhaveresinden, aklımda kalan birkaç cümle! O kadar mı önemsizdi? Hayır, tam tersine; o kadar önemli! Başyazı, Cumhuriyet ‘in başyazısı; tesbiti de şudur: (Tesbit/1. ”… …

“…´Kültürsüzleşme´ Nedir?!.”

(Bu yazı ‘hileli’ , haber vermedi demeyin!) ”…İki temel ‘ırkçı’ düşünce…” ”…’Kültürsüzleşme’ bir grubun, diğer bir kültürle ilişkisi sonucu, kendi kültürünü değiştirmesi; hatta bütünüyle kaybetmesi olayıdır. Azgelişmiş ülkelerin şehir ekonomileri, hayat biçimleri bakımından, ülkenin geri kalan kısmına yabancıdırlar. Batılılar, film, …

“…İngiltere, Yunanistan´ı Sattı mı?…”

Çağrışım/3. ”…70 ‘li yıllarda olduğu kesin, ama tarihini aynı kesinlikle söyleyemem; Niyazi Ağbiy ‘le (Berkes) konuştuğumuza göre, yaz olmalı; çünkü o Kanada ‘dan Ankara ‘ya, ancak yaz tatillerinde gelebiliyor; Bilgi Yayınevi ‘nin o tarihte Tunalıhilmi ‘deki ofisinde, bir akşam üstü, …

“…´Kıssa´dan ´Hisse´!..”

(”… ‘Eğri oturalım, doğru konuşalım’ diye, Türkçemizde bir söz vardır; öyle sanıyorum ki, şimdi söyleyeceklerime çok uygun düşüyor. Soru şu, fikrinizce, günümüzde Irak ‘taki Hükümet(!) ‘ulusal egemenliğine’ sahip, gerçek bir Irak Hükümeti midir? Yoksa, savaş sonucu Irak’ ı işgal etmiş …

“…´Kahraman´, Tek Değil, İki Kişiydi”

( Tesbit/ 5 ”… önce galiba ‘inkılap tarihcileri’ mizin, ciddi bir ihmâlini tesbit etmek lâzım: hemen hepsi ve daima, ‘Anadolu Harekâtı’ nı, tek yanlı ve tek yönlü olarak anlatırlar: Mustafa Kemal Paşa, İstanbul ‘da kurtuluş imkânlarını araştırdıktan sonra, eline geçen …

“…Gâzi´nin ´Kutsal Sırrı´nı Kim Biliyor?…”

( Tesbit/ 11. ”…çok rica etsem, şu aşağıdaki satırları, dikkatle okur musunuz? Bence, Gazi ve dönemi konusunda atıp tutanlar için, ciddi bir ‘ibret’ içeriyor da, onun için söylüyorum. ”… 29 Ekim 1933 törenlerinin görkemli geçmesi için, her türlü önlem alınıyor, …

“…´Zafer´le, ´İş´ Bitmedi..”

( Tesbit / 13 …Halide Onbaşı (Edip), İzmir ‘istirdatının’ hemen sonrasında, Manisa ‘daydı; kurtarılmış şehre, bir an önce ulaşabilmek için, birkaç genç zabitle atlarına atlayıp, her tehlikeyi göze alarak, ‘İzmir’ yolunu tuttular: gece karanlık ve düşmandı, etrafta dağılmış Yunan ordusundan, …