“…Silahlı Kuvvetler, Neden ´Pasif´?!..”

(Açık İstihbarat/3. ”…İngiltere ‘de uzun yıllar ‘majesteleri’ nin Dışişleri Bakanlığı’nı, daha sonra da Başbakanlığını üstlenmiş olan, Lord Anthony Eden (1897-1977), bir tarihte demiştir ki: ‘Kıbrıs olmazsa, petrol ikmalimizi sağlayacak gerekli tesislerden yoksun kalırız; petrol olmazsa, İngiltere’de açlık ve işsizlik ortaya …

“…O, Kendisi İçin Bir Şey İstemiyordu!..”

…durup durup, hatırlıyordum; kafamda sanki bir şimşek aydınlığı; ne vesileyle, hangi münasebetle Şükran (Kurdakul) aklıma gelse -Paris ‘serencam’ ımızda, bir başka bin yıllık dostum Tacettin Karan ile, dilimize pelesenk ettiğimiz- o mısra, bir hüzün kervanı halinde, zihnimden geçiyor: ”… gün …

“Gâzi´nin, O ´Dev´ Yalnızlığı!…”

Ne çetin bir ‘dev’ yalnızlığı içindeymiş! Çevresinde yaşamış olanlardan, hangisinin hassas ve akıllı ‘hatırasına’ el atsam; bu gerçeği yoğun bir sis halinde, görmüşümdür: Hasan Rıza Bey (Soyak) sayfalar boyunca, imâ eder durur; Fâlih Rıfkı Bey (Atay), üstelik sosyal haritadaki yerine …

“…´İleri Bir Tanzimatçı´ Ne Demek?..”

…Fâlih Rıfkı Bey (Atay) o günleri anlattığı eserinde; aslında, bir hayli yakından tanıdığı ‘Milli Şef’ i nasıl târif etmiştir, bakar mısınız? ”…İsmet Bey, hiçbir zaman ‘devrimci’ olmamıştır. İlk gençliğinden beri, tanışma fırsatını bulduğu insanlara, kendini saydıran ve sevdiren, bir ‘vazife …

“…Gâzi´nin ´Nokta-i Nazarı´!..”

… – Mustafa Kemal Paşa dahil, – Türkçüler ‘in ‘Milli Mücâdele ‘deki katkıları ve fedakârlıkları; ne reddedilebilir, ne de inkâr; bu böyledir de, sonraki yıllarda, -Mustafa Kemal Paşa dahil-, Kemalistler ‘in takındıkları tavrın sebebi nedir? Sanırım bunu kavrayabilmek için, daha …

“Haklı Çıkan Kuşkular!..”

… İtalya, Dersaadet ‘te ‘Hürriyet’ in İlânı’nı müteakip, Trablusgarb ‘a (Libya) saldırınca; Devlet-i Aliyye, Roma ‘ya ilân-ı harp etmedi. Neden? Payitaht meseleye öyle soğuk bakıyordu ki; savaşa katılmak için Derne ‘ye gönüllü giden subaylara, -bu arada Mustafa Kemal ‘e-; durum …

“…Gâzi´nin, Aradığı ´Fark´!..”

…Kemalizm, Türkçülüğe karşı olamaz; neden, çünkü kendisi Türkçü ‘dür; Kemalizm , dine karşı olamaz, çünkü onu yasaklamamış, sadece toplumsallıktan bireyselliğe çevirmiştir ki, ‘medeni dünyanın’ tavrı da budur; sonradan laikliğin, biraz da mütecâviz yorumu, Müdâfaa-i Hukuk Doktrini ‘nin, başat karakteri Anti/emperyalizmi …

“…Ufukta ´Ulusalcı´ Sosyalizm!..”

… ‘Anadolu İhtilâli’ nin o en sıcak yıllarında, Mustafa Kemal Paşa , bazı hallerde sonu kötüye varan, anlaşmazlıklar içinde idi; buna mukabil, en umulmadık bir şekilde, ‘Bolşevikler ‘le anlaşmasına ne demeli? Dilimde pelesenk olmuştur, söyleyip dururum: a/ Kurtuluş Savaşı’nın ve …

“…´Kapitalizm Afeti´ ve Onun ´Çocuğu´!..”

…Joseph Nehama ‘yı, Batı Avrupa ‘daki ‘meraklı’, iki muazzam eseri, ‘Yahudi/İspanyol Sözlüğü’ ve ‘Selânik Yahudileri Tarihi’yle tanırmış; doğrusu Paul Dumont ‘u okuyana kadar, benim, varlığından bile haberim yoktu; meğer o, Tanzimat Selânik ‘inde, bu önemli eserlerini vermekle kalmamış; aynı zamanda, …

“…´Gün´, o ´Gün´ Olmasın?!..”

…Alphonse de Lamartine , -hem ‘devrimci’ , ‘soylu’ , hem ‘düşünür’ – o Fransız; Osmanlı ‘yı, uçsuz bucaksız imparatorluğunu, zaman içinde ‘yekpâre’ koruyamadığı için, neyle suçlamıştı; ‘öteki’ halklarını önce ‘evcilleştirip’ , sonra ‘özümsememek’ le! Fikrince, Roma ‘nın yaptığı gibi, Osmanlı …