Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

Kompozisyon Yarışması Şartnamesi 2016

ATTİLÂ İLHAN LİSELİ GENÇLER KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konusu

 • ” Yaşamınızda  öz güven  ile ego arasındaki farkı oluşturan  hangi özelliklerinizdir? “

Katılım

 • Ülkemiz içinde ve dışında, genel lise, teknik veya mesleki amaçlı resmi ve özel liselerde okuyan tüm gençler kişisel olarak, doğrudan başvuruda bulunabileceklerdir.
 • Eser gönderimi yarışmacının kimlik bilgileri gizlenerek yapılacaktır. Her yarışmacı kendi belirleyeceği 4 haneli sayının başına Türkçe takma isim ilavesi ile kişisel rumuz oluşturmalıdır.(örnek: kaptan2562)
 • Katılımcıların en az  bir (1) tam  sayfa ve  iki (2) sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde (11 punto karakter büyüklüğü esas alınarak) oluşturacakları Türkçe kompozisyon metinleri ile birlikte ad/soyad, yaşadığı şehir, okuduğu lisenin adı/sınıfı içeren kimlik bilgilerini en geç 18 Şubat 2017 gönderi tarihini taşıyacak şekilde düzenleyecekleri bir e-posta ile  yarisma@aibskv.net  adresine göndereceklerdir.(Eser gönderimleri ebeveyn ya da okul e-posta adresinden yapılacaktır.) E-postanın konu bölümüne yarışmacının kişisel rumuzu ile kompozisyon eserinin başlığı yazılmalıdır. Eserin e-posta ile vakfımıza ulaşmasının ardından, bu e-postaya cevap olarak, yarışma şartnamesini içeren  bir e-posta yarışmacıya  gönderilecektir. Yarışmacı  bu e-postayı, -tarafına gönderilen  şartnameyi okuyarak-  “Onaylıyorum”  yazıp cevaplayacaktır. Cevap e-postasında yarışmacıya ulaşabileceğimiz bir telefon  numarası da belirtilecektir. (Sadece ebeveyn ya da okul telefon numarası) Şartname dışı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ön eleme

 • Rumuzları ile kapalı tüm eserler, Şubat ayı sonunda “yarisma2017.aibskv.net” adresinden internette yayınlanacaktır. Eserlerin vakfımıza varış kayıtı kronolojisi yarışma sıralamasını da oluşturacaktır.
 • Ad/soyad,meslek ve telefon no’sunu belirten her gerçek kişi, yaygın olarak kullandığı kişisel e-posta haberleşme adresinden oy gönderebilecektir. Bitiş tarihi 31 Mart 2017 saat 24:00 olarak tespit edilmiştir.
 • Her seçmen tek oy hakkına sahiptir. Mükerrer ve sanal oylar tümüyle iptal sonucunu doğuracaktır.
 • Her oy toplam 3 değişik eser seçimini kapsayacak şekilde, rumuz ve eser başlığı belirtilerek beğeni sıralamasında düzenlenmelidir. Az sayıda eser seçimi veya şartname dışı oylar geçersiz sayılacaktır.
 • Halk Oylaması Değerlendirme Kurulu oy gönderilerinin  seçim listesi /oylama biçimi /e-posta adresi / gönderi IP no’su vb, seçmene özel teknik verilerinde, herhangi bir benzerlik(kopya) veya tutarsızlık tespit etmesi durumunda doğrudan iptal yetkisine sahiptir. Keza, başkası adına gönderilen oylar ile yetkili kurulun  teyit ve/veya açıklama isteklerine, belirlenen süre içinde cevap alınamıyan tüm oylar otomatik olarak geçersiz konumuna düşürülecektir.
 • Halk oylamasında en fazla puanı toplayan 2 eser, aynı süreçte vakfımız tarafından oluşturulacak  Ön Eleme Seçiciler Kurulu’nun belirleyeceği 8 eser ile beraber finale kalmış sayılacaktır. Eser seçimlerinin çakışması durumunda sırasıyla her listeden bir sonraki yarışmacı finalistler grubuna dahil edilecektir.
 • Finale kalan 10 eser, Nisan ayının ilk haftası www.tilahan.org ve yarisma2017.aibskv.net adreslerinden ve de Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi duyuru sitesi olan  http://yegitek.meb.gov.tr/ (‘Yarışma ve Sosyal Etkinlikler’ bölümü tıklanacak) adresinden kamuoyuna duyurulacaktır. Finale kalan eser sahipleri,  en geç 14 Nisan 2017 tarihi saat 18:00’a kadar  vakıfımızı 0212 243 95 25 nolu numaradan arayarak ya da  bilgi@aibskv.org  adresine e-posta göndererek,  şahsi ya da kendilerine ulaşabileceğimiz bir aile büyüğünün telefon numarasını (isim soyisim belirtilerek) bildirmek zorundadırlar.

Jüri kararı

 • Finale kalan 10 yarışmacı, şahsi yol (otobüs-tren)  ve otel konaklama masrafları vakfımız tarafından karşılanmak üzere, 2017  Mayıs ayı içerisinde İstanbul’da, Doğan Hızlan / Mehmet Eroğlu / Gülten Dayıoğlu / Ülkü Karaosmanoğlu / Nursel Duruel / Solmaz Özilhan’dan  oluşan jüri önünde görüşmeye davet edilecektir.

Ödüller

 • Jüri kararı doğrultusunda birinciye 1500TL, ikinciye 1250TL, üçüncüye 1000TL nakit ödül verilecektir.

 

Not : Seçilen eserlerin kitap olarak basılıp dağıtılması söz konusu olduğu takdirde, yapılacak proje sözleşmelerinde yazarların telif hakları konusunda ailelerinden izin alınarak basım yapılabilecektir.

 

Geçtiğimiz yarışmalar  ile ilgili detaylı bilgilere “ yarisma.aibskv.net ” adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanıtıma katkınız için, yarışma şartnamesini http://www.tilahan.org  adresinden de indirerek, çevrenize  iletebilirsiniz.


 

MEB onay yazısını indirmek için: MEB Onay Yazısı

Yukarıdaki şartnameyi indirmek için: Yarışma Şartnamesi