Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

“…Meğer ´Dolar´lar, ´Cebellezi´ymiş?..”

(…mâlum-u âliniz, ABD, işine gelmeyen devlet yönetimlerini ‘dağıtmak’ istedi mi, ‘demokrasi’ ‘yi kullanıyor. Epeyce oldu, Yugoslavya ‘da, ‘İnsan Hakları’ konusunuda, ‘Sivil Toplum Kuruluşları’ ile çevrilen ‘dolapları’ bu köşede, bir Fransız dergisinden (Le Nouvel Observateur) aktarmıştım; şimdi Washington ‘ın Belgrad ‘dan önce başardığı, Moskova ‘daki ‘marifetleri’ ne şöyle bir göz atmak istemez miydiniz?)

Liberalizm’e ‘tapan’ örgütler…

”…1990’a gelindiğinde, (Sovyetler’de) kapılar, ardına dek açılmıştı. FTUİ, bağımsız sendikalar örgütlemeye başladı. Liderler yetiştirildi, yeni sendikalara bilgisayarlar, faks makinaları bağlandı, ABD’li uzmanlarca örgütlenen, Bağımsız Mağden ve Metal İşçileri Sendikası’nın üye sayısı 2.2 milyonu buldu. Bu işçiler, greve giderek, radikal reformlar istemeye başladı. ‘Özgürlük Kanalı’ (Freedom Channel) televizyonu ve radyosu yayına geçti; yeni kurulacak olan Media’yı yönetecek, elemanlar yetiştirildi. ‘Küre Bağımsız Basın Sendikası’ (Globe Independent Press Syndicat) Rusya’nın tüm haber kaynaklarını, dünyaya bağlayacak olan ‘Özgünlük Bağlantısı Bilgisayar Şebekesi’ni kurdu; Sovyetler Birliği’ndeki kişiler, kurumlar ve örgütler, ‘veri bankaları’na kaydedildi…”

”…bu arada NDI ve IRI de boş durmadı: Anglo/Amerikan Liberalizmi’nin ideolojisini yayacak örgütlenmeler oluşturmaya başladılar. Anglo/Amerikan Liberalizmi’ne ‘tapan’; ülkesinin tüm kaynaklarını, ABD’ye ve AB’ye açacak olan ‘sivil’ örgütler yaratıldı; iş o kerteye vardırıldı ki, 1993 Seçimleri’nde, NED’e bağlı elemanlar ve onların yetiştirdiği Rus işbirlikçileri, liberallerin kazanması için, seçim çalışmalarını doğrudan ve birlikte yönettiler. NED bu işler için USIA kaynaklarından 1990/1994 arasında 8.8 milyon dolar harcadı. ‘İnsan Hakları’ örgütçülerine, ‘Sivil Eğitim’ işlerine, Media projelerine, 64 ayrı paket olarak 10-100 bin dolar ödendi. Amerikan işadamları örgütü CIPE, devlet ve ‘sivil’ kuruluşlarına 572.000 dolar verdi. 1990/1994 arasında resmi GAO raporlarına yansıyan bilgiye göre; Demokratik Çoğulculuk Girişimi, Eurasia Fondation, Karşılıklı Eğitim adlı örgütler 57.214 milyon dolar, ABD Savunma Bakanlığı IMET (International Military Education and Training / Uluslararası Askeri Eğitim ve Yetiştirme) örgütü 1.095 milyon dolar kullandı. USIA/NED kaynaklarından, NDI kanalıyla 535 bin dolar, IRI kanalıyla 537 bin dolar, FTUI kanalıyla 5.298 milyon dolar, tekil ödemeler için 2.465 milyon dolar ve toplam 67.224 milyon dolar harcandı…”

”…bu arada dünya metal borsasını ellerinde tutan tüccarlar ve para piyasalarının vur/kaç operatörü George Soros da Rusya’ya dalmıştı; her şey serbest olmuş ve asıl kazanması gerekenler, çok büyük sermaye ile içeri dalmışlardı…”

Aynı oyun, nerelerde oynanıyor acaba?

”…Weinstein’in başlattığı operasyon büyük başarı elde etmişti. Yeltsin , Ağustos 1991’de tankların üstünde direniş çağrısını yapmadan hemen önce, muhaliflerden faks mesajı alan kişi de, on parmağında on marifet dedirtecek olan Weinstein idi; eşi Diane Weinstein o sıralar, Başkan yardımcılarından Dan Quayle’in hukuk danışmanlığını yapmaktaydı. CIA emeklisi Ralph MacGhee’nin, Rusya Federal karşı/İstihbarat Servisi raporlarından aktardığı şu bölüm, NED operasyonlarında CIA desteğinin yanı sıra, üniversitenin de (hele hele…) ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu gösteriyor…”

”…ABD, özel servisler (CIA) ve bilim merkezleri (NGO’lar) aracılığıyla, Rusya ‘da stratejik konumları ele geçirerek, ve politik ve ekonomik süreçlerdeki gelişmeyi yönlendirerek, ülke yaşamının tüm alanlarının derinliklerine iniyor…”

”…derinliklerin ölçüsü de, boyutları da şaşırtıcıdır. ABD’nin öncelikle NATO üyesi ülke ordularının subaylarını Amerika’ya götürüp eğitmesi, bilinen ve kanıksanan bir şeydir; ne var ki Kızılordu subaylarının da IMET kapsamında ABD’de, hem de ‘demokrasi’ başlığı altında eğitilmesi, operasyonun en tipik uygulamasıdır. GAO raporunda bu uygulama ‘program, aynı zamanda, ordu üstünde ‘sivil denetimin’ geliştirilmesi’ olarak açıklanmaktadır. Bu işler için 1992’de 153 bin; 1994’te 471 bin dolar harcanmış ve Rus ordusundan 18 orta ve üst düzey subay ve Dışişleri Bakanlığı’ndan 19 memur ABD’ye götürülmüş ve eğitilmiştir. ABD Elçiliği bu işlerin 10 ile 20 yıl içinde amacına ulaşacağını ve eğitilen subayların gelecek vaat edenler arasından seçildiğini vurgulamaktadır…” (Mustafa Yıldırım, ‘Project Democracy’ ‘Sivil Örümceğin Ağında’, s. 30/31 Genişletilmiş II. Basım, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, 2004)

Yeltsin kime, neden teşekkür ediyor?

(…Meraklısı Gorbaçof ‘un ‘son günlerini’ Haberler ‘de izlemiştir ama, Yeltsin ‘in -serbest ve demokratik bir seçim yapılmaksızın, bir oldu/bittiyle- kendisine iktidar yolunu açanlara, çektiği şu teşekkür mesajını acaba kim biliyor:

”Mr Allen Weinstein, President, Center for Democracy, Washington, D.C. USA/Demokrasi güçlerinin zaferi ve 19 Ağustos 1991 darbesinin başarısızlığıyla bağlantılı olarak, göndermiş olduğunuz, içten kutlamanız için size teşekkür ederim. (Buraya dikkat!) Bu zafere yaptığınız katkıyı bilmekte ve takdir etmekteyim. / Boris Yeltsin, 28 Ağustos 1991, Moskova.”

Nasıl, beğendiniz mi? Mustafa Yıldırım ‘ın, daha önce sözünü ettiğimiz, Project Democracy başlıklı çalışmasında, daha ne bilgiler var? Yalnız onda mı, Media ‘nın görmek istemediği, daha ne kitaplar çıkıyor, ne bilgiler veriyor; ister misiniz, ucundan kıyısından, biraz dokunalım?

Cumhuriyet, 26.07.2004