Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

Projeler

Projeler

SİZİN PROJELERİNİZ

Neden öncelikli çalışma alanları?
Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı olarak üstünde yoğunlaşmamız gereken alanlardan birinin, özgün konulardaki araştırma projelerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi olduğuna inanıyoruz.

Attilâ İlhan’ı bir cümle ile ifade etmek gerekirse, bir aydın ve bir düşünür olarak dünyayı açıklamayı kendisine dert edinmiş bir insandır. Bu nedenle birçok farklı alanda eserler vermiş; her zaman çok çalışan ve üreten bir kişi olmuştur.

Türk toplumu kendisini, derin yurt sevgisinin yanı sıra bu özellikleri ile de sevmiştir. Attilâ İlhan’ın fikir dünyası, bilimden sanata, kültürden politikaya çok geniş bir yelpazede; verimli olduğu gibi, izleyicileri için ufuk açıcı özellikler de taşımaktadır. Bu yönüyle Attilâ İlhan, Türk modernizminin birinci elden tanığı ve hatta birinci dereceden aktörü olmuştur.

Attilâ İlhan’ın fikir dünyasının kurucu ve lokomotif unsurlarından biri “ulusal sentez” kavramıdır. Bu kavram onun için, Türk toplumunu modern bir topluma dönüştürmenin temel araçlarından da biridir. Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı olarak, onun bu fikri mirasını sürdürmeyi en temel görevlerimizden biri olarak görüyoruz.

Hangi alanlar, nasıl projeler?
Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı olarak bazı proje alanları seçtik. Bu alanlar, Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilim ve teknoloji, yenilikçilik, enerji ve çevre, edebiyat, ekonomi, hukuk, müzik, politika, eğitim, sinema, toplum ve tarih şeklinde belirlendi.

Ayrıca, her çalışma alanı için bazı tema önerileri de oluşturduk. Ayrıntılı listesine bu linkten de ulaşabileceğiniz saptanmış temalara sizin de önerilerinizi bekliyoruz.

Bizler, Türkiye’nin dört bir köşesinde, Anadolu’nun en uç illerinde düşünsel yetkinliği, kendini geliştirme arzusu yüksek kişilerin yaşadığını biliyoruz; Attilâ İlhan’ın düşünsel mirasının, bu yetkin araştırmacıların katkıları ile yarınlara taşınacağına inanıyoruz.

Attilâ İlhan Bilim Sanat Kültür Vakfı, söyleyecek sözü olanların, yurt sevgisi güçlü, yetenekli, disiplinli, özverili, bağımsız ve ödünsüz araştırmacıların vakfı olacaktır.

Sessizlerin sesi olma gayretindeyiz.
Katkılarınızı ve projelerinizi bekliyoruz.

Proje Temaları

Alfabetik sırayla…

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

1- Türkiye e-dönüşüm’ün neresinde ?
2- Bilgi ve iletişim teknolojileri ve Türkiye’de insani gelişim

Bilim ve Teknoloji

1- Türkiye’de bilim ve teknoloji üretim politikaları
2- Teknik bilgi üretiminde ulusal ve uluslarası işbirliği
3- Dış satımda teknolojik engeller

Eğitim

1- Türk eğitim sistemi bilgi çağına nasıl geçer?
2- Hangi üniversite ?
3- Hangi lise?
4- Yaşam boyu öğrenim ve işgücü piyasası

Enerji-Çevre

1- Büyüyen Türkiye ve enerji politikaları
2- Alternatif enerji kaynaklarının gelişim imkanları
3- Hızlı Şehirleşme, Sanayileşme ve Çevre Sorunları
4- Bir ekonomik ve toplumsal değer olarak Çevre Bilinci

Edebiyat

1- 21. Yüzyılda Türk Şiiri
2- Türk şiirinde modern yaşamlar
3- Türk Edebiyatı ve dünya: Ne alıyoruz, ne veriyoruz?

Ekonomi

1- Küresel ekonomi bakışında Türkiye
2- Türkiye Kalkınma Stratejileri
3- Geliri eşit dağıtarak büyümek
4- Özelleştirmelerden sonra Türkiye
5- KOBI leri itici güç yapmak için.

Hukuk

1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye
2- Hangi Hukuk ?
3- Kamusal alanı tanımlamak, özel alanı korumak
4- Türkiye’de adalet hizmetleri

Müzik

1- Günümüzün Türk sanat ve halk müziği nasıl olmalı?
2- Türk müziğinde telif hakları

Politika

1- Doğu ile Batı merceğinde Türkiye’de siyaset
2- Türkiye’de kamu yönetimi ve siyasi katılım modelleri
3- Türk dış politikasında stratejik seçenekler
4- 21. yüzyılda nasıl bir Türkiye laikliği

Sinema

1- Dijital ve Pelikül savaşı nereye gidiyor?
2- Teknolojinin sinema diline etkileri
3- Amerikan, Avrupa ve Doğu sineması üçgeninde Türkiye’nin yeri
4- Televizyon dizileri perspektifinde Türkiye

Tarih

1- Türklerin Ortadoğu macerası
2- Balkan ve Kafkas göçmenleri tarihi
3- Cumhuriyet döneminde Türkiye Avrupa ilişkileri

Toplum

1- Türk toplumunda gelenek, değişim ve modernleşme
2- Türkiye’de kültürel kimlik ve demokratikleşme
3- Modern Türkiye’de ahlak ve etik

Yenilikçilik

1- Fikri mülkiyet hakları
2- Rekabet hukuku ve politikaları
3- KOBİ lerin ekonomik gelişiminde yenilikçilik kavramı
4- Kişisel boyutta yenilikçilik.