Romanları

Sokaktaki Adam (1953)
Zenciler Birbirine Benzemez (1957)
Kurtlar Sofrası (1963/64)
Bıçağın Ucu (1973)
Sırtlan Payı (1974)
Yaraya Tuz Basmak (1978)
Dersaadet’te Sabah Ezanları
Fena Halde Leman (1980)
O Karanlıkta Biz (1988)
Haco Hanım Vay (1984),
Allahın Süngüleri-Reis Paşa (2002)
Gâzi Paşa (2005)O Sarışın Kurt (2007)

Öykü 

Yengecin Kıskacı (1999)