Kullanma şartları – Telif hakkı – Sorumluluk almama

 

Telif hakkı

İzin
Bu belgenin veya bu siteden alınan belgelerin (beyaz kitaplar, basın açıklamaları, veri kağıtları gibi) kullanılmasına aşağıdaki şartlarla izin verilir:

Başka herhangi bir amaçla kullanım kesinlikle yasaktır.

Yukarıda belirtilen belgeler, bizim internet siteimizin tasarımını veya sayfa düzenini içermez. İnternet sitelerimizin unsurları, yasalarla korunurlar ve tamamen veya kısmen kopya veya taklit edilemezler. Attilâ  İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı  tarafından açıkça müsaade edilmediği sürece, internet sitemizden alınan hiçbir logo, grafik, ses veya görüntü kopye edilemez veya yeniden iletilemez.

Yukarıda müsaade edilen amaçlardan başka bir amaçla bu metni çoğaltmak ve/veya kullanmak isteyenler, yazılı olarak, aşağıdaki adrese başvurmalıdırlar:

İrtibat 
E-posta : tilahan@tilahan.net ; iletisim@tilahan.net

Kullanmak istedikleri belgenin URL, ve başlığını belirtmeleri gerekir.

Sorumluluk Almama
Attilâ İlhan değerlerinin ve bunları temsil eden eserlerinin
gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için, onun ismiyle anılacak bir vakıf
kurulmasına karar verilmiştir. Bu vakıf, bilim, sanat ve kültür alanında ülkemiz genç kuşaklarının çalışmalarına destek sağlayacak; bu değerler ışığında bir düşünce ve bilgi üretim, bir yardım merkezi olmayı amaç edinmiştir.

Dikkatimize sunulan hatalar olursa, onları düzeltmeye çalışacağız. Ancak, Vakfımız, bu metinle ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu malzeme:

Belgelerin ve çoğul ortam dizilerinin bazıları, başka kurumlar veya şirketler tarafından tutulan bilgilere referanslar veya göndermeler içerebilir. Bu dış malzemelerin uygunluğunu, güncelliğini veya doğruluğunu kontrol etmediğimize ve garanti edemeyeceğimize dikkat çekeriz.