Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

Edebiyat Ödülleri

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri için Şartname

1. Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri “Şiir” ve “Roman” dallarında bir şiir kitabına ve bir romana verilir. Ayrıca 30 yaş altı genç ve yaş sınırlaması olmaksızın kadın yazarlara yönelik olarak bir ilk roman ve bir ilk şiir kitabına iki “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilir.

2. Ödüller için kurulan seçici kurullar Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından seçici kurul başkanları ile koordineli olarak belirlenen beşer kişiden oluşur. İstifa ya da vefat boşalan üyeliklere seçici kurul ve vakıf yönetiminin koordinasyonu ile yeni üyeler belirlenir.

3. Ödüller bir takvim yılı içinde (1 Ocak – 31 Aralık) yayımlanmış şiir ve roman kitapları arasından seçici kurulların seçtiği başarılı ve değerli şiir ve roman kitaplarına verilir. Şiir ve roman kategorileri için para ödülü 10.000 (on bin ) TL, Vakıf Özel Teşvik kategorileri için ise 5.000 (beş bin) TL olarak tespit edilmiştir. Seçici kurulun ya da vakıf yönetiminin teklifi, vakıf yönetiminin onayı ile bu tutarlar artırılabilir.

4. Seçici kurul Türk edebiyatında Attilâ İlhan’ın temsil ettiği düzeye ve her eserinde öne çıkartmaya gayret ettiği ‘ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme’ misyonuna layık olacak eserleri seçmeye özen gösterir.

5. Katılım koşulları:

a) Ödüle aday olacak şair ve yazarlar ya da yayınevleri 15 Haziran Çarşamba akşamına kadar Sıraselviler Caddesi, Billurcu sokak No 26 kat 2 Taksim, Beyoğlu - 34433 İstanbul adresine, aday olunduğuna dair imzalı bir yazı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta adresi) ile birlikte 10 (on) nüsha kitabı elden, posta ya da kargo ile teslim etmelidir.

b) Daha önce aynı kategoride ödül kazanmış şair ve yazarlar ödüle tekrar katılamazlar. “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” kazanmış şair ve yazarlar Attilâ İlhan Edebiyat Ödülüne aday olabilirler.

6. Vakfın görevlendirdiği bir kişi katılan eserleri 15 Temmuz’a kadar jüri üyelerine ulaştırır. Aday olan eserler dışında aynı takvim yılında yayınlanmış değerli ve başarılı eserler varsa seçici kurul üyeleri imzalı bir yazı ile bu eserleri vakıf görevlisinin koordinasyonu ile diğer seçici kurul üyelerinin incelemesine sunar. Aday olması kabul edilen eserler eser sahibinin onayı da alındıktan sonra Vakıf yönetiminin görevlendirdiği ödül sekreterince temin edilip seçici kurul üyelerine ulaştırılır. Bütün bu işlemler 15 Ekim’e kadar bitirilir.

7. Her yıl Ekim ayının son haftası içinde seçici kurul toplanır. Vakıf tarafından görevlendirilen ödül sekreteri bütün bu toplantıların yazışmalarını yürütmek için başkanlarla ilişki kurar.

8. Seçici Kurul Başkanı’nın yönetiminde toplanan Seçici Kurul, gerekli görülürse eserlerin değerlendirildiği konuşmaların ardından gizli oylamaya geçer. Gizli oylamada yarıdan bir fazla oy alan eser, katıldığı alanda Attilâ İlhan Edebiyat Ödüllü’nü hak eder. Yeterli toplama varılamadığı durumlarda oylamayı kazanmış eserler üzerinde, Seçici Kurul Başkanı’nın uygun göreceği şekilde oylamalar tekrar edilir. Oy eşitliği durumunda seçici kurul başkanının ikinci oyu belirleyici olur.

9. Seçici kurul toplantısına katılamayan üyeler, oylarını kapalı zarflı bir yazıyla önceden Seçici Kurul Başkanı’na gönderirler. Bu oylar, oylamaların tekrarı sırasında değişmez.