Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

Attila İlhan’ın son eseri: Gâzi Paşa

Yazar, şair ve fikir adamı Attilâ İlhan’ın ölümünden kısa bir süre önce tamamladığı “Gâzi Paşa”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı.
03 Ocak 2006

Attilâ İlhan 15 Haziran 1925’te Menemen’de doğdu. Türkiye’nin en üretken yazarlarından olan İlhan’ın genç yaşlarında başladığı düşünme ve yazma serüveni, 10 Ekim 2005’te ölümsüzlüğe göçene kadar sürdü. Şairliği yanı sıra, romanları ve senaryoları da edebiyat dünyasına damgasını vuran büyük aynı zamanda ortaya koyduğu düşünceleri ile de büyük yankı uyandırdı. İlhan’ın hayatı boyunca yazılarında “Gazi Paşa” olarak yad ettiği Atatürkle ilgili son romanına da bu ad layık görüldü.

Gazi Paşa, Attila İlhan’ın bütün yapıtlarının basım yayın hakkını elinde tutan Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nca basılarark. kitapçı raflarındaki yerini aldı. Attila İhan’ın son eserinin fiyatı 10 YTL olarak belirlendi. Bazı internet sitelerinden eseri indirimli olarak sipariş etmek de mümkün.

KURTULUŞ DESTANINA BİLGE YAZAR YORUMU

Kurtuluş Savaşı’nın en hareketli günlerini tarihsel ve toplumsal boyutuyla ele alan Gâzi Paşa, bu çarpıcı dönemin içinde Latife Hanım, Fikriye Hanım, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak, Kâzım Karabekir, Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Mustafa Suphi, Çerkez Ethem gibi tümünü de çok yakından tanıdığımız isimleri Attilâ İlhan’ın bize o günleri yaşatan kurgusu içinde ele alıyor.

“…canımı kurtarayım derken, vatanını kaybedersin!..”

1921 kışında Nâzım Hikmet’le Valâ Nurettin’in Anadolu’ya geçişleriyle açılan Gâzi Paşa, tarihsel olarak Kuvva-yı Milliye’nin İzmir’e girişi ve Trakya’nın geri alınması ile sonlanıyor.

MESUT VE MÜREFFEH BİR ÜLKE İÇİN…

Kurtuluş Savaşı’nın en hareketli günlerini tarihsel ve toplumsal boyutuyla ele alan Gâzi Paşa, bu çarpıcı dönemin içinde Latife Hanım, Fikriye Hanım, İsmet Paşa, Fevzi Çakmak, Kâzım Karabekir, Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Mustafa Suphi, Çerkez Ethem gibi tümünü de çok yakından tanıdığımız isimleri Attilâ İlhan’ın bize o günleri yaşatan kurgusu içinde ele alıyor:

“…arkadaşlar! Bu Anadolu zaferi… bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin…ne kadar kaadir ve muhyi bir kuvvet olduğunun…en güzel misâli olarak kalacaktır… Önümüze dikilen bütün mevânii, birer birer yıkıp aştıktan sonra…bugün artık…Misak-ı Millî’nin çizdiği hudutlar dahilinde…mes’ut…müreffeh…ve hür yaşamak için…ne lâzımsa…bunların bütün hepsini istihsal edeceğiz…”

“…milletimiz… tek bir adam gibi gösterdiği…sarsılmaz vahdet ve gayret sayesinde…bu muvaffakiyeti ihraz etmiştir… Milletimizin…sulh işlerinde de…sulhtan sonraki işlerde de…aynı himmet ve vahdedi göstererek…bu zaferi itmam edeceğine şüphe yoktur…bu zafer bize…bir imkân bahşediyor…biz bu imkânı… memleketimizin…milletimizin…münevver, mes’ut ve müreffeh istikbâli için kullanacağız…”

ATATÜRK’ÜN ÖZEL HAYATINI DA İRDELİYOR

Öte yandan, bu gerilimli günler boyunca, Mustafa Kemal’in Fikriye Hanım ve Latife Hanım arasında seçim yapmaya doğru uzanan özel hayatına da ilgi çekici bir şekilde yaklaşan Gâzi Paşa, bir solukta okunup bitirilecek, yakın tarihimizin en önemli günlerini bizlere anımsatacak bir roman.

haber7.com »