Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

Seçkin Eroğlu Attila İlhan’ın Ardından… Toplumsal Gerçekçiliğin Kuramsal Kökeni Üzerine Attila İlhan’ı yakın zamanda kaybettik.Bu yazı Attila İlhan’ın 50 yıldır savaşını verdiği ve kendisinin başlattığı edebiyatta Mavi akımının da temelini oluşturan toplumsal gerçekçiliğin nasıl bir zihin tarafından, hangi yollarla yaratıldığını göstermeye çalışacak. Ortaya çıkan insan karakteri, boyalı basın tarafından sunulan…

Prof. Dr. İsmail Çetişli Bu inceleme, Prof.Dr. İsmail Çetişli tarafından sitemizde yayınlanmak üzere gönderilmiştir. Attilâ İlhan B.S.K.V Attilâ İlhan´ın Vefatının Basındaki Akisleri Attilâ İlhan, 11 Ekim 2005 Salı akşamı, saat 22.15 sularında Kanlıca’daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Böylece 15 Haziran 1925’te Menemen’de başlayan seksen yıllık bir hayat,…

Doğan Hızlan : Attilâ İlhan “Hangi Edebiyat”ı savunur… Dil Dergisi, Sayı:84 Ekim 1999 Attilâ İlhan şiiri üzerine epey yazdım. Her şairi; gerek edebiyat tarihi gerek eleştiri disiplini içine yerleştirmek, çoğu zaman farklı değerlendirme ve yaklaşım yöntemlerini gerekli kılar. Okurlarıyla aralarındaki bağı kurmada kimi şairler için eleştirmenlere daha ağır görevler düşer.…

Cengiz İlhan Haklı Bir Milliyetçilik Osmanlı İmparatorluğunda “Millet” kavramı,günümüzden farklıdır: Bir devlete,yurttaşlık bağı ile bağlı olan,o devletin uyruğunda bulunan kişilerin meydana getirdiği topluluk değildir;“Millet” dini niteliklidir; Müslüman olmayan tebaa’ya bağlı olduğu din,hatta mezhebe göre verilmiş özel bir hukuki statü,bir bakıma özerklik (otonomi)anlamına gelir. Örneğin Fener patriği tarafından temsil edilen ve…

Cengiz İlhan Y u r t M i l l i y e t ç i l i ğ i Sol ile Milliyetçilik arasında bir ilişki var mıdır? Daha özel; bu iki kavram birbirinin karşıtı mı yoksa tamamlayıcısı mıdır? Sorunun, ülkemizde, etraflı olarak tartışıldığı söylenemez. Genel kanı, sağda ve solda,…