Attilâ İlhan - Bilim Sanat Kültür Vakfı

“…Yalnız ´Yunanistan´ mı Acaba?..”

(Tesbit/9. ”… Acaba kimin haberi var? Gâzi Mustafa Kemal Paşa , daha 1923 ‘de; Fener Rum Patrikhanesi ‘nin mâhiyeti ve faâliyeti hakkında, kehânet sayılabilecek şu satırları, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazmıştı:

”… Patrikhane bir fesat ve hıyânet ocağıdır!

Bir fesat ve hıyânet ocağı olan ve memleketimize nifak tohumları eken uyuşmazlıklar yaratan, Hıristiyan hemşehrilerimizin huzûr ve refâhı için de uğursuzluğa ve felâkete sebep olan İstanbul Rum Patrikhanesi’ni, artık topraklarımızın üzerinde bırakamayız. Bu tehlikeli teşkilâtı memleketimizde muhâfazaya mecbûr etmek için, ne gibi vesile ve sebepler gösterilebilir?

Türkiye’nin Rum Patrikhanesi için, arazi üzerinde bir sığınılacak yer göstermeye, ne mecbûriyeti var? Bu fesat ocağının hakiki yeri, Yunanistan değil midir? Büyük Millet Meclisi tarafından yönetilmekte olan yeni Türkiye, Bâbıâli’nin taht-ı idaresindeki eski Osmanlı İmparatorluğu değildir. Yeni Türkiye, şeref ve haysiyet, kuvvet ve kudretini müdrik ve hukûkunu muhâfaza için, mevcûdiyetini tehlikeye atmaya hazır ve amâdedir…” (Dr. T. Tamer Kumkale , ‘Önce Vatan’ gazetesi, 25/26 Aralık 2002)

Gâzi ‘nin bu önemli ‘tesbiti’ni okuduktan sonra, şu ilginç haberi ve içerdiği belgeyi değerlendirir misiniz?)

‘Gizlilik şerhi’ düşülmüş belge…

(Haber/1. ”İşadamı Vasilaki Floridi ‘nin, Ruhban Okulu ‘nun açılması için bağışladığı 5 trilyon liranın, başka amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla açtığı davaya devam edildi. Floridi , Patrik’in, kendisi dışında ABD ‘den de 12 milyon dolar aldığını öne sürdü. Kadıköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesi ‘nde görülen duruşmaya Floridi , avukatıyla katıldı. Floridi, Patrik Bartholomeos ‘un Ruhban Okulu ‘nun açılması için Türkiye ‘deki yetkililere rüşvet vermek gerektiğini, ABD Savunma Bakanlığı ‘na bildirdiğini ve bu amaçla da 12 milyon dolar istediğini ileri sürdü. ABD Savunma Bakanlığı ‘nca gönderilen bu paranın Bartholomeos ‘un şahsi servetini yöneten üç kişinin hesaplarına yatırıldığını iddia eden Floridi bu konuda mahkemeye bir de belge sundu…”

(Belge/1. ”… Pentagon ‘da kurulan Özel Planlar Dairesi’nin, Savunma Bakan Yardımcısı Wolfowitz ‘e gönderdiği ileri sürülen ve ‘gizlilik şerhi’ düşülerek hazırlanmış belge, ‘İstanbul Ekümenik Patriği hakkında’ diye başlıyor ve şöyle devam ediyor:

‘… 1/Ekim 2001’de Özel Planlar Dairesi tarafından bir misyon oluşturuldu; amacı, İstanbul Ekümenik Patrikhanesi bünyesinde yer alan Ruhban Okulu’nun açılmasını sağlamaktı. Savunma Bakanı bilgilendirildi ve onayı alındı. Bay Stephan Hadley ve Bay Scooter Lewis’in onayları alındı. Detaylar, özellikle CIA elemanlarından gizlendi…’

‘… 2/Patrik Bartholomeos’un da onayı alındı. Patrik bu kararın başarıya ulaşabilmesi için, konuyla ilgili Türk makamlarına rüşvet verilmesi gerektiğini söyledi. Bu rüşvetin ABD Bakan Yardımcısı’nın, Türkiye’ye yapacağı resmi ziyaret öncesinde verilmesinin uygun olacağı belirtildi. Patrik’le temâsımızdan sonra, Metropolit Halkidon Yuvakim bizimle bağlantıya geçerek, ödenmesi gereken rüşveti 12 milyon ABD Doları olarak bildirdi. Bu meblağın Barclay Bankası, Westministre Abbey Şubesi’nde Bay Alfred Joseph Baldachino adına ve 10134929 No’lu hesaba yatırılması gerektiğini söyledi. 30 Ekim 2001’de dairemiz adına Harold Rhode adı geçen bankaya 12 milyon ABD Doları yatırmıştır.’

‘… 3/yaptığımız istihbaratta bu meblağın avukat Awadh Obaid Ayl-Yamani ve diğer ilgili şahıslar olan Bay Alfred Baldacchino, Bay Ali Gökçe, Bay Mohamed A. Hettini ve Denizaşırı Brokerlik Kurulu hesaplarına transfer edilmiş olduğu gerçeğiyle yüz yüze geldik. Bu kişiler Patrik’in kişisel servetini işletmek ve onun adıyla yatırımlar yapmakla görevlendirilmiş kişiler olarak bilinmektedir… ” (26 Ekim 2004 washingtonhaber **yahoo.com)

BOP’nin, önemli bir ‘ayağı’ mı?

(Tesbit/10. ”… Çok daha önce, Adalar ‘da yapılmış bir toplantıda, Heybeliada Ruhban Okulu ‘nun açılması ve ‘ecnebi talebe kabul edebilmesi tartışılmıştı. Toplantıya katılmış olan Celâl Bayar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik, Fener Rum Patrikliği’ne ekümenik unvan verilmesi ve Heybeliada Ruhban Okulu’nun tekrar açılmasının, (buraya dikkat) ABD’nin bir projesi ve planı olduğunu’ söyledi. Prof. Çelik, ‘İstanbul’daki patriklik vasıtasıyla, (ABD’nin) Dünyada 250 milyon kişinin, gözünün içine baktığı Ortodoks Dünyası’nı, idare ve kontrol etmek istediğine’ dikkati çekti. Prof. Çelik, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) en önemli ayaklarından birinin de Fener Rum Patrikliği kullanılarak, Dünya Ortodoksluğu’nun kontrolü olduğunu’ kaydetti…” (Cihan Haber Ajansı, 31 Ağustos 2004, mustafa.erol *e-kolay.net)

”… bilmem sizce yorum gerekiyor mu? Bence gerekmiyor: tesbitler de, haberler de, talepler de çok açık!

Hele Gâzi Paşa ‘nın söylediklerine, diyecek yok!..”)

Cumhuriyet, 06.12.2004