Şeceresi

 

1 – Attilâ İlhan’ın nüfus kaydındaki resmi adı tam olarak; Attilâ Hamdi İlhan’dır.
(Hamdi) adı ,aşağıda görüleceği üzere baba tarafından dedesi Gürün Kadısı Mehmet Hamdi Efendi’den gelmektedir.

Nufüs Kaydında ;
Babasının adı : Muharrem Bedrettin (Günlük yaşamda kısaltılarak Bedri İlhan Bey),
Annesinin adı : Emine Memnune (Günlük yaşamda kısaltılarak Memnune Perihan Hanım) dır.

15.Haziran.1925 Tarihinde İzmir’in Menemen İlçesinde dünyaya gelmiş, 10.Ekim.2005 tarihinde İstanbul/Kanlıca’ da gece saat 23.00 de vefat etmiştir. (Kayıt işlemlerinin yapıldığı 11.Ekim.2005 tarihi, ölüm tarihi olarak da nüfusa kaydedilmiştir.

Attilâ İlhan’nın çocuğu bulunmamaktadır, hiç olmamıştır.

Nüfus kaydı; Doğumunda Sivas ili,Gürün ilçesi Hamidiye Mahallesi cilt 2, 66 Hane numarasına kayıt edilen Attilâ İlhan’ın Nüfus Kaydı aile ile birlikte 1956 yılında  İzmir/Karşıyaka – Bahariye Mahallesi cilt 0004, Aile sıra no :00411,sıra 0003 numaraya nakil ve kayıt edilmiştir.

2 – Baba tarafı
Attilâ İlhan baba tarafından iç Anadolu’ya, hatta Kafkaslara kadar uzanır.
a)  Baba tarafından dedesi Mehmet Hamdi Efendi’nin babası İsmail Hoca’dır.
Kafkas kökenli olduğu söylenmektedir. Gürün camiinde bulunan kendi el yazması Kur’anı Kerim’de İsmail İlhanî  adı ve mührü vardır. Ailenin (İlhan) soyadının kaynağı, (daha önceleri “Kadılar” veya “Kadızade” lâkabıyla anılmaktadırlar) bu mühürdür.

Mehmet Hamdi Efendi’nin ailesi; Sivas vilayeti, Gürün kazası, Hamidiye mahallesi 2.cilt 66 hane numarasında nüfusa  kayıtlıdır.b)  Mehmet Hamdi Efendi’nin İlk hanımından iki oğlu (Osman ve Aptullah) dünyaya gelmiştir.- Osman İlhan, eczacıdır. Kastamonu’da yerleşmiştir, iki oğlu bir kızı dünyaya gelmiştir. Yine eczacı olan oğullarından Vecdi İlhan İki dönemen C.H.P ‘den Kastamonu Milletvekili seçilmiş, 42.Bülent Ecevit Hükümetinde Orman ve İçişleri Bakanı olarak görev almıştır. Diğer oğlu Kastamonu barosu avukatların Necmi İlhan vefat etmiştir.

– Aptullah, genç yaşta şehit olmuştur. Bir oğlu ve bir kızı yetim kalmıştır. Oğlu Dr. Kadri İlhan, meslek yaşamanı SSK hastahenelerinde sürdürmüştür. Hayrettin İlhan’ın (c/b) kızı Turan İlhan ile evlenmiştir. Hayatta değildir.

c) Mehmet Hamdi Efendinin (Attilâ İlhan’ın baba tarafından dedesi) ikinci Hanımı Adile hanım’dan (baba tarafından ninesi) üç oğlu ve bir kızı dünyaya gelmiştir. Oğullarından Hayrettin İlhan (aşağıda c/b  bendi) yazdığı bir manzumede annesini Türkmen kızı olarak nitelendirmiştir. Bir başka anlatıma göre, çeçen kızıdır.

c/a – Kızı Rukiye, genç yaşta bekar olarak vefat etmiştir.

c/b – Oğlu Hayrettin İlhan (Özilhan) yaşamını, eşi Nimet Hanım ile birlikte İstanbul’da (Kısıklı) sürdürmüştür. Edebiyat Öğretmenidir. Bir oğlu ve beş kızı dünyaya gelmiştir.

– Oğlu Fahri (Fahrettin) İlhan. Süvari subayıdır. Askerlikten genç yaşta
ayrıldıktan sonra Çorlu’da çiftçilik ve atçılık yapmıştır.

– Kızı Mehpare Ogan (İlhan) Öğretmendir. Hayatta değildir. Ayrıldığı ilk eşinden bir oğlu (Atanur Ulaçay) vardır.

– Turan İlhan, Kadri ile İlhan ile evlenmiştir.Hayatta değildir.

– Türkan İlhan Cahit Ogan ile evlenmiştir. Eşi vefat etmiştir.

– Kaya İlhan. Ülkemizin ilk balerinidir, yaşamına uzun süre Birleşik Amerika’da (New York) bale sanatçısı olarak sürdürmüştür. Halen İstanbul AKM de görevlidir.Eşinden ayrılmıştır. Çocuğu olmamıştır.

– Solmaz İlhan. Evlilik nedeniyle  İspanya ve Şili ‘de geçen yıllardan sonra eşinden ayrılmış, Birleşik Amerika’da (New York) yerleşmiş, Eski eserler konusunda uzmanlaşmıştır. Bir oğlu vardır.

c/c – Oğlu Bahrettin İlhan (Bahri İlhan). Gürün’de dünyaya gelmiştir. Yaşamını Gürün ve Malatya’da sürdürmüştür. Hayatta değildir.

– Tek oğlu Ergün İlhan’da önce Kadri İlhan’nın kız kardeşi ile evlenmiştir. Ayrıldıktan sonra, Edremit, Akçay’da müteahhitlik yapan Ergün İlhan, ikinci defa evlenmiş, genç yaşta vefat etmiştir.

c/d – Oğlu Muharrem Bedrettin İlhan (Attilâ İlhan’ın babası). 1307 (1891) Gürün’de dünyaya gelmiştir. Önce İstanbul Mercan İddadi’sini arkasından İstanbul  Darülfünunu (Üniversitesi) Hukuk Mektebi (Fakültesi) bitirerek tahsilini tamamlamıştır. İzmir’in Menemen ilçesine C.Müddeiumumisi (savcısı) olarak atanan Bedri İlhan, orada Memnune Hanım ile (Attilâ İlhan’ın annesi) evlenmiş, İzmir’e yerleşmiştir. Memuriyet dolayısıyla (Kaymakam ve vali muavini) Anadolu’nun çeşitli ilçelerini yaşamını sürdürmüştür. 1965 İzmir/ Karşıyaka’da vefat etmiştir. İzmir/Karşıyaka – Soğukkuyu mezarlığında gömülüdür. Bedri İlhan’ın üç çocuğu olmuştur.

– Attila Hamdi İlhan (15.Haziran. 1925 – 10.Ekim.2005). Menemen’de dünyaya gelmiştir, İlk (Karşıyaka Cumhuriyet İlk Okulu) ve orta (Karşıyaka Orta Mektebi) tahsilini Karşıyaka’da tamamlayan Attilâ İlhan, siyasi nedenlerle iki yıl tahsiline ara vermek zorunda bırakılmış, sonra da İstanbul Işık Lisesinden mezun olmuştur. (1946) İyi bir öğrenci olduğu halde, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde yüksek tahsilini tamamlamamıştır. Biket İlhan ile bir süre evli kalan Attilâ İlhan uzun yıllar yalnız yaşamış, bekar ve çocuksuz olarak vefat etmiştir. İstanbul Rumelihisarı (Aşiyan) mezarlığında  gömülüdür.

– Cengiz İlhan, 21.Haziran.1927 de Menemen’de (nüfus kaydında yanlış olarak “Bahçe” yazılıdır) dünyaya gelmiştir. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İzmir’e yerleşmiş, yaşamını Avukat’lıkla kazanmıştır. Matematik öğretmeni Nermin Arıkan ile evlenen Cengiz İlhan’ın (1952); Mehmet Ferhat İlhan(1953), Ali Cem İlhan (1958), Elif İlhan Eroğlu (1958) üç çocuğu olmuştur. Eşi Nermin İlhan’ın vefatından (1986) uzun bir süre sonra ikinci defa Semiha Naipzade ile evlenmiştir (1995).

– Çolpan İlhan Alışık. 8.Ağustos.1935,de İzmir/Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğrenci iken sahne ve sinema oyunculuğunu seçmiş, İstanbul’a yerleşmiş,bu alanda çalışmalar yapmıştır. Oyuncu Sadri Alışık ile evlenen Çolpan İlhan’ın bir oğlu, Kerem Alışık, olmuştur. Sadri Alışık vefat etmiştir (1995). Yaşamını yalnız sürdürmektedir.

3 – Anne tarafı
Attilâ İlhan ,anne tarafından, bir yönden Şam’a (annesinin annesi tarafı) bir yönden de Alaiye’ye (Alanya – annesinin babası tarafı) uzanır.

Şöyle; Zekiye Nine (anne tarafından ninesi) Şam kökenli (Aile Şam’da “Süveyt” adı ile anılmaktadır, bu isim ile ilgi kurularak “Söğüt” soyadı alınmıştır.), Menemen’de yerleşik, eşraftan Arap Hasan Efendi’ ile yine Şam kökenli Binnaz Hanımın kızıdır. Arap Hasan Efendi’nin iki oğlu Esat ve Mustafa ile bir de kızı, Zekiye vardır. İzmir’in işgalinden sonra (1919)  Menemen Katliamı sırasında iki oğlu ile birlikte Yunanlılara silahla karşı koymuştur.

Menemende görevli Alaiyeli, Kaptanzade (aile bu nedenle Soyadı Kanunu gereğince “Gemicigil” soyadını almıştır) Ali Çavuş, (sonra bakkal Ali Efendi), Attilâ İlhan’ın anne tarafından dedesidir, Arap Hasan efendinin kızı Zekiye hanım ile evlenmiştir. Bu evlilikten sırası ile kızı Sadiye, oğlu Kenan, Kızı Memnune (Attilâ İlhan’ın annesi), oğlu Enver dünyaya gelmiştir.

– Sadiye Hanım yaşamını Menemen’de sürdürmüştür. İlk evliliğinden Kızı Hüsnüye ve Oğlu Hayrettin dünyaya gelmiştir. Genç yaşta dul Kalan Sadiye Hanım ikinci defa Fuat Bey ile evlenmiştir. İkinci evliliğinden çocuğu olmamıştır. Artık hiçbiri hayatta değildir. Hüsnüye’nin kızı Emel,oğlu Hayrettin’in kızları Yasemin ile iki kardeşi Yaşanlarını Menemen ve İzmir’de sürdürmektedirler.

– Oğlu Kenan Gemicigil, İzmir Sultanisinden (İzmir Atatürk Lisesi) sonra İstanbul Darülfünun’da Eczacılık tahsil etmiştir. Muazzez Hanım ile evlenen Kenan Bey’in çocuğu olmamıştır. Önce Menemen sonra İzmir/Karşıyaka’ da Eczacılık yapmıştır (Kenan Eczahanesi). Hayatta değildir.

– Kızı Memnune İlhan (Attilâ İlhan’ın annesi), Menemen C.Müddeiumumisi, Mehmet Hamdi/Adile oğlu Bedri İlhan ile evlenmiştir. 1904 (1320) doğumludur, Rüştiye tahsili vardır. 7.Nisan.1991’de dul olarak vefat etmiştir. İzmir/Karşıyaka- Soğukkuyu mezarlığında gömülüdür. Üç çocuğu (Attilâ,Cengiz,Çolpan) olmuştur. Yukarıda c/d yazılı açıklamalara bakınız.

– Oğlu Enver Gemicigil, İzmir Sultanisi (Atatürk Lisesi) sonra da İstanbul Tıp Fakültesini bitirmiş, Viyana ve İstanbul uzmanlık eğimi görmüş, Radyolog ve Jinekolog olarak sırasıyla Sıvas Numune Hastahanesi, İstanbul Haseki Hastahanesi ve İzmir Behçet Uz Çocuk Hastahanesinde görev yapmıştır. Genç yaşta intihar etmiştir.(1947)