“…´Hâl-i Pür-Melâl´imiz!..”

(Tesbit/5. ”… yalnız ‘tesbit’ değil, Oktay Duman ‘ın e-mail ‘den aktaracağım gerçek, aynı zamanda bir uyarı; zira, Ruhban Okulu ‘nun faaliyete geçmesi halinde, ‘başka’ hangi işe yarayacağını gösteriyor.

”… Katolik Kilisesi’ne gelen, ‘yeni’ imanlı erkeklerden, yüzde doksan beşinin hayali; o ilk duyguların yoğunluğundan olacak, ilerde ‘rahip’ olmaktır. Bunu bir zamanlar ben de can-ü-gönülden istemiştim. (Buraya dikkat!.) Rahip olunmadan, sanki Tanrı’ya ulaşılamazmış gibi; emin olunuz ki, o Ruhban Okulu açılacak olursa, onlarca Türk çocuğu, Katolik Kilisesi’nde rahip olmak üzere, oraya gönderilecektir…”

”… şu an için rahiplik okuluna gitmek ve rahip olmayı istemek, çok zorlu ve zahmetlidir; en az beş altı sene bekletiyorlar, sonra İtalya, Fransa gibi ülkelere rahip olmak üzere gönderiyorlar; ama ta o zamandan beri söylenen şudur ki, ‘bir ruhban okulu vardı, kapatıldı, bundan dolayıdır’. Eğer bu noktada en ufak bir şüpheniz varsa, bir gün Sen Antuan Kilisesi’ne gidin ve Hıristiyan olmuş tüm delikanlılara sorun, ‘Rahip olmayı ister misiniz?’ diye; bakalım yüzde doksanı, size ne cevap veriyor?..”

Ne demiştik? Amaçları, Lord Palmerstone ‘dan beri, Anadolu ‘daki Türkleri Hıristiyanlaştırmaktır; Heybeliada Ruhban Okulu da, açılırsa, neden bu işe de yaramasın? Ama, bu kadarla yetinirler mi, asla!..)

Misyoner kuşatması…

(Tesbit/6. ”… bilmem, enternet’te sörf yapan o metni gördünüz mü? Bir âlem canım! Daha başlığıyla, meraklısının dikkatini çekiyor: ‘Misyoner Kuşatması’; ilk satırlardan itibaren de, verilen bilgilere kapılıyor, sürüklenip gidiyorsunuz? Ne malûm mu? Denemesi kolay, buyurun okuyun:

”… kendilerine ‘Mesih İnsanları’ ismini veren misyonerlerin, ülkemizdeki cemaatlerinin sayısı 55 bin. Ülkemizde misyonerlik faaliyetlerini yürütenlerin büyük kısmı ABD, İngiltere, Yeni Zelanda, Avusturya, Almanya, İsveç, Romanya ve Güney Kore uyruklu kişiler. Misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaştığı illerin başında ise İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya, Adana, Hatay, Bursa, Samsun ve Edirne gelmektedir…”

”… misyonerlik faaliyetlerinin değerlendirildiği; ve 2002 yılında Kapadokya’da yapılan toplantıda, 1970 yılında Türkiye’de, sadece 4 kişinin Protestan olduğu; 2002 yılında ise bu sayının 6.000’e yaklaştığı belirtildi. Ayrıca toplantıda, bu sayının her yıl ikiye katlanması amacıyla, ‘her ilde kilise’, ‘her evde bir İncil’ ve ‘her yerleşim biriminde, bir önder ve bir topluluk’ sloganlarının benimsenmesi kararı alındı. 2004 yılında bu kez misyonerlik faaliyetlerini yürütenler, 27-28 Ocak 2004 tarihlerinde, Alanya’da bir toplantı düzenledi. Bu toplantının en çarpıcı noktalarından bir tanesi de, ‘Türkiye’de hedefe adım adım yaklaşıldığı’ söylenirken; ‘Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde çalışmalarının hızlandırılması gerektiği’ kararının, alınması oldu…”

”… Türkiye’deki misyonerler, bu toplantının ardından ‘Mektup Kursları’ adı ile gazetelere ilan vererek misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı illeri saptadı. Bu ilanlar sonucunda, alınan mektuplar doğrultusunda, önümüzdeki dönemde, Erzurum, Eskişehir, Malatya ve Çanakkale hedef il olarak seçilirken, Gaziantep, Kayseri ve Adana’daki bazı kesimlerde, misyonerlik faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına karar verildi…”

”… Ülkemizde şu anda misyonerlik faaliyeti kapsamında 332 kilise, 5 kitabevi, 1 kütüphane, 7 dergi, 49 vakıf, 3 yayınevi, 7 radyo, 1 kırtasiye, 11 manastır, 2 kafe, 1 seyahat acentası, 1 mahfil, 7 şirket, 1 otel, 1 tercüme bürosu, 7 gazete, 2 müze, 44 dernek mevcut. Bunun yanında -bunlara paralel olarak- Bahailik, Süryanilik, Protestan, Katolik ve Ortodoks misyonerlik faaliyetleri bulunmaktadır…”

(Halûk Dural’ın ‘halukdural@hktgrup.com’, 7 Ekim 2004 tarihli e-mail’i).

Dünyayı fethe kalkışan tarikat!..

… dikkat isterim, ana metinde verilen bilgi sadece ‘Mesih İnananları’ (ya da ‘Mesih’e İnananlar’, nam-ı diğer Evangeliste ‘ler) konusundadır ki, bir başka enternet kuruluşu da (imedya) meseleyi son derece ciddiye almış, konuyla ilgili yayınında, şu başlığı kullanmıştır:

”… Evangelizm Beyaz Saray’ın gizli dini mi? / Evangelistler Müslümanlığı silip kazımak istiyor / Evangelistler neden İsrail’e bu kadar ilgi gösteriyorlar?/…”

”… ‘Beyaz Saray’, Ortadoğu’ya Bush’un mezhebi Evangelizm’i yayarak, yeni bir ABD hegemonyası kurmak peşindedir. Bu proje, İsrail’de egemenlik bölgeleri oluşturarak, Kerkük ve Musul Türkmenlerini imha etmeyi içerir. Burnumuzun dibinde, sömürge bir ABD eyaleti oluşturmayı amaçlar…”

(www.imedya.com)

Yo hayır, sorun münhasıran Türkiye ‘yi ilgilendirmiyor; ünlü Fransız dergisi Le Nouvel Observateur de son derece ciddiye almış; 26 Şubat – 3 Mart tarihli nüshasında, ayrıntılı bilgi vererek konuyu, ‘Evangelistler, Dünyayı Fethe Kalkışan Tarikat’ başlığı altında incelemişti. Meraklısına duyurulur.

Cumhuriyet, 01.12.2004