“…Asıl Hissettiğim, Korkudur!..”

…meraklısı elbette bilir; son birkaç yıldır, ünlü New York Times ‘da, tanınmış bir yazar Paul Krugman, Başkan Bush ve ‘takımı’ na karşı, adetâ savaş veriyordu; aklı başında çoğu Amerikalı gibi, ümitlerini o da son seçime bağlamıştı; sonuç malûm, hayal kırıcı …

“…Müslüman ´Almanlar´, Hıristiyan ´Türkler´…”

(Çağrışım/1.”… aklımda neden yağmurlu bir gün olarak kalmış, kestiremiyorum; bilgisayarın ekranındaki e-mail ‘i okur okumaz, gözlerimin önünde bir hayal; camlarda, aşağı doğru süzülen, yağmur benekleri; parkın ağaçları, soğuk bir pus içinde kaybolmuş, telefonda o ses; Hablemitoğlu ‘nun sesi; yüz yüze …

“…´Ruhban Okulu´nun ´Perde Arkası´…”

(Mukâyese/1 ”…bu mukâyeseyi ben yapmadım, kızı ecnebi/misyoner okullarından birinde okuyan, her düzeyde ‘çağdaş’, aklı başında ve derli toplu, bir ‘cumhuriyet’ annesi yaptı; çocuğunun okulda üstlendiği görev dolayısıyla, beni görmeye birlikte geldiler; genç kız, cevaplarımı teybine kaydederken annesi olayı sessizce videoya …

“…´Hâl-i Pür-Melâl´imiz!..”

(Tesbit/5. ”… yalnız ‘tesbit’ değil, Oktay Duman ‘ın e-mail ‘den aktaracağım gerçek, aynı zamanda bir uyarı; zira, Ruhban Okulu ‘nun faaliyete geçmesi halinde, ‘başka’ hangi işe yarayacağını gösteriyor. ”… Katolik Kilisesi’ne gelen, ‘yeni’ imanlı erkeklerden, yüzde doksan beşinin hayali; o …

“…Amaçları Belli, ´Bizans´ı İhyâ?!…”

Tesbit/7. ”… neresinden girseniz, konu tehlikeli ve vahim görünüyor, Türker Göksel ‘in (asıl adı başka) e-mail ‘i, bunun türlü kanıtından yalnızca birisi. Vahamet, doğrusu ya, yazının başlığından başlıyor, aynen şudur: ‘Patrikhane’nin Beş Aşamalı, Gizli Planı’. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi isterseniz, …

“…Yalnız ´Yunanistan´ mı Acaba?..”

(Tesbit/9. ”… Acaba kimin haberi var? Gâzi Mustafa Kemal Paşa , daha 1923 ‘de; Fener Rum Patrikhanesi ‘nin mâhiyeti ve faâliyeti hakkında, kehânet sayılabilecek şu satırları, Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde yazmıştı: ”… Patrikhane bir fesat ve hıyânet ocağıdır! Bir fesat ve …

“…Kim Bu Zat?…”

Sizce, kim bu zat: Daha o zaman, -yâni 70’li yıllarda- kitabı alır almaz çıkardığım, bu ‘kişilik özellikleri’ dökümünü, hangi dikkatli dost, ya da yazar yapmış olabilir? ”…boyu 1.74 idi, daha uzun görünürdü; kilosu 74 ile 76 arasında değişirdi. Sabahları kahvaltı …

“…Gâzi´nin, ´Büyük Ortadoğu Projesi´ (BOP)?..”

(…kör gördü, sağır işitti. ABD hanidir, binbir bahane uydurarak, -gerçekte çoğu Devlet-i Aliyye ‘nin eski ‘vilayetleri’ olan- Ortadoğu ülkelerine el koymanın yollarını deniyor: Afganistan, Irak derken, gündeme İran getirildi; ortaya ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ (BOP) diye, stratejik bir tasarı çıkarıldı; Türkiye …

“…Önce ´Diplomasi´, Olmazsa ´Askerle´!..”

”…Sözde hepimiz ‘Devrim Tarihi’ okuduk, öyle mi? Güldürmeyin beni! Gâzi ‘nin Kerkük ve Musul bahsinde, Lausanne ‘da nasıl inatla direndiğini, kim biliyor? ‘Musul Meselesi’ , daha sonra toplanacak olan ‘Haliç Konferansı’ nda (1924) ele alınacak, yine bir sonuca bağlanamayacaktır. Sebebi …

“…O Gün, ´Mutlaka´ Gelecektir!..”

(…bunları Hasan ‘la (Tanrıkut) uzun zaman tartışmışızdır. Osmanbey ‘deki (Şişli) apartmanın, arka bahçeye bakan odası; o, müsveddeleri ve kitap öbekleri arasında, kayıp; bense, aralıksız ürettiğim, soru işaretleri arasında ‘efendim İttihatçılar, Kayzer Wilhelm’in, bir derkenarında belirttiği gibi, ‘Berlin’in adamları’ mıydılar; yoksa, …