“…´İşçi Emeği´nin, ´Tarihini´ Yazanlar!..”

… Yıldırım ‘ın (Koç) yırtıp attığı, ‘Avrupa Birliği’ tül perdesinin arkasında, başka ne mi var? Ne ararsınız! Mesela, şöyle bir şeyler: ”Tesbit/2. ”Nice zirvesi’nde (7 Aralık 2000) kabul edilen ‘Avrupa Birliği Temel Hakları Bildirgesi’, bugün yalnızca ‘tavsiye’ niteliğindedir. Gerçi ‘bildirge’ …

“…Çanlar Kimin İçin Çalmıştı?!..”

( Tesbit/3. … Kemal Sülker mi demiştik? Onu değerlendirebilmek için, önce Asım Sarp ‘ı tanımalısınız. O da kim? Kim mi? ’40 Karanlığı’ nın dağdağası içinde, Ernest Hemingway ‘in ünlü romanı ‘Çanlar Kimin İçin Çalıyor?’ dilimize çevrilip yayımlanınca; onun için yazdığı …

“…Neden, ´Dört Yıl Daha´?..”

Doğrusunu isterseniz, derginin yayımladığı haber/röportaj için, uygun gördüğü ikinci başlık, olayın da, içinde yaşanılan ‘gerçeğin’ de içyüzünü, çok güzel özetlemiş; bakar mısınız ne diyor? ”… George Bush’u yeniden seçtirebilmek için, Amerikan Savunma Sanayiinin devleri, terazinin kefesine bütün ağırlıklarını -ve bütün …

“…´ABD Barışı´nın ´Asıl´ Anlamı!?..”

(… ‘Küreselleşme’ nin, -dolayısıyla Batı ‘nın, dolayısıyla ABD ‘nin-; dünyanın geri kalan kısmına, nasıl bir örnek oluşturduğunu anlayabilmek için; insanın, Vincent Jauvert ‘in ‘Silah Tüccarları Niye Bush’u Seçiyorlar’ başlıklı çalışmasını okuması lazım. (Le Nouvel Observateur, 3 Kasım 2004, sayı: 2086) …

“…İkisi de ´Seçkin´, İkisi de ´Paralı´!..”

(…devr-i dil-ârâ-yı demokrasi ‘de yetişmiş, -yâni ‘kültürsüzleştirilmiş’ , yâni ‘ecnebi’ ama, bilhassa Amerikan Kültürü’ne ‘devşirilmiş’ – delikanlı Türk aydını için; Harvard gibi, Yale gibi bir Amerikan üniversitesinde okumak ne büyük bir hayal; eğer gerçekleşebilirse, ne büyük bir şereftir! Oysa Northampthon …

“…Asıl Hissettiğim, Korkudur!..”

…meraklısı elbette bilir; son birkaç yıldır, ünlü New York Times ‘da, tanınmış bir yazar Paul Krugman, Başkan Bush ve ‘takımı’ na karşı, adetâ savaş veriyordu; aklı başında çoğu Amerikalı gibi, ümitlerini o da son seçime bağlamıştı; sonuç malûm, hayal kırıcı …

“…Müslüman ´Almanlar´, Hıristiyan ´Türkler´…”

(Çağrışım/1.”… aklımda neden yağmurlu bir gün olarak kalmış, kestiremiyorum; bilgisayarın ekranındaki e-mail ‘i okur okumaz, gözlerimin önünde bir hayal; camlarda, aşağı doğru süzülen, yağmur benekleri; parkın ağaçları, soğuk bir pus içinde kaybolmuş, telefonda o ses; Hablemitoğlu ‘nun sesi; yüz yüze …

“…´Ruhban Okulu´nun ´Perde Arkası´…”

(Mukâyese/1 ”…bu mukâyeseyi ben yapmadım, kızı ecnebi/misyoner okullarından birinde okuyan, her düzeyde ‘çağdaş’, aklı başında ve derli toplu, bir ‘cumhuriyet’ annesi yaptı; çocuğunun okulda üstlendiği görev dolayısıyla, beni görmeye birlikte geldiler; genç kız, cevaplarımı teybine kaydederken annesi olayı sessizce videoya …

“…´Hâl-i Pür-Melâl´imiz!..”

(Tesbit/5. ”… yalnız ‘tesbit’ değil, Oktay Duman ‘ın e-mail ‘den aktaracağım gerçek, aynı zamanda bir uyarı; zira, Ruhban Okulu ‘nun faaliyete geçmesi halinde, ‘başka’ hangi işe yarayacağını gösteriyor. ”… Katolik Kilisesi’ne gelen, ‘yeni’ imanlı erkeklerden, yüzde doksan beşinin hayali; o …

“…Amaçları Belli, ´Bizans´ı İhyâ?!…”

Tesbit/7. ”… neresinden girseniz, konu tehlikeli ve vahim görünüyor, Türker Göksel ‘in (asıl adı başka) e-mail ‘i, bunun türlü kanıtından yalnızca birisi. Vahamet, doğrusu ya, yazının başlığından başlıyor, aynen şudur: ‘Patrikhane’nin Beş Aşamalı, Gizli Planı’. Nasıl beğendiniz mi? Şimdi isterseniz, …